Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]

   


Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 117

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 118

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 119

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 120

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 121

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 122

Warning: Undefined variable $typeColor in /web/htdocs/www.prekiontrie.cz/home/www/class.pregion.php on line 123
Municipality Class Type Height Gallery Detail Bilighorze Name
Bánovce nad Bebravou LT C 40 Ub 00 CC Skladový areál, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
  RU T 12X 1   2CD Gabor, Trenčianská cesta, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
  3T LT P 27 1 4.0 2HD Bytterm, 5.apríla, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Banská Bystrica LT C 40 Ub 0:0 ^CC Areál Fatra, Jegorovova cesta, Banská Bystrica, Slovensko
  LT H 22 Ub 4.4 HD Základná škola, Sitnianska, Banská Bystrica - Sásová, Slovensko
Banská Štiavnica LT P 32 Ub 00 CC Kotelna, Andreja Trúchleho Sytnianskeho, Banská Štiavnica, Slovensko
  MT C 51 Ub 488.0 CC Býv. Huta, Banská Štiavnica, Slovensko
Bardejov LT C 45 Ub   CD Býv. Kotolňa kúpelí, Bardejov - Bardejovské kúpele, Slovensko
  LT S 20 1 4 HD Plynová kotolňa Bardterm, Andreja Svianteka, Bardejov, Slovensko
  LT S 32 1 4 HD Plynová kotolňa Bardterm, Jána Švermu, Bardejov, Slovensko
  LT S 24 Ub 4 CD Plynová kotolňa Bardterm, Kúpeľná, Bardejov, Slovensko
  LT C 32 Ub   CD Plynová kotolňa Bardterm, Tačevská, Bardejov, Slovensko
  LT H 22 Ub 4 C,HD Plynová kotolňa Bardterm, Tačevská, Bardejov, Slovensko
  LT H 18 Ub 4 C Plynová kotolňa Bardterm, Svätého Jakuba, Bardejov, Slovensko
  LT H 18 Ub 4 C Plynová kotolňa Bardterm, Svätého Jakuba, Bardejov, Slovensko
  LT H 18 Ub ^H4P0 ^C,2CD Býv. Pozemné stavby, Duklianska, Bardejov, Slovensko
Béla LT C 2X Ub 00 BB Kaštieľ, Béla, Slovensko
Beluša LT C 27 Ub   CC Býv. Tehelňa, Beluša, Slovensko
Bojná - Malé Dvorany LT C 2X Ub   BB Stredisko Bojna, Bojná - Malé Dvorany, Slovensko
Borský Svätý Jur LT C 30 Ub 00 CC Býv. Záhorácka tehelňa, Na Dráhach, Borský Svätý Jur, Slovensko
  LT C 25 Ub ^0 HD^CC Býv. Záhorácka tehelňa, Na Dráhach, Borský Svätý Jur, Slovensko
Bošany RU M 110 3   2HD/H Býv. Garbiareň, Milana Rastislava Štefánika, Bošany, Slovensko
  MT C 60 Ub   CC Býv. Garbiareň, Milana Rastislava Štefánika, Bošany, Slovensko
Bratislava I - Staré Mesto LT C 38 Ub ^0 CC Mojskvič, 29. augusta, Bratislava I - Staré Mesto, Slovensko
  RU T 12X 1   HD Jurkovičova tepláreň, Čulenova, Bratislava I - Staré Mesto, Slovensko
  LT C 4X Ub 0.0:0 CC Kablo, Továrenská, Bratislava I - Staré Mesto, Slovensko
Bratislava II - Ružinov LT P 35 Ub   HC Býv. Kotelna, Gagarinova, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
  LT H 21 1 4 HD Fakultná nemocnica, Ružinovská, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
  LT C 40 Ub   CC Býv. Bitúnok, Miletičova, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
  LT C 4X Ub 0:0 CC Gumon, Košická, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
  RU M 119 3/1   2HD Spalovňa OLO, Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovensko
  areál Slovnaft, Bratislava, Slovensko
  RU M 120 1   2HD Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
  RU C 107 1 M0.C0 2HD Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava II - Ružinov, Slovensko
Bratislava III - Nové Mesto LT P 18 Ub 00 BB,HD Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Limbová, Bratislava III - Nové Mesto, Slovensko
  MT C 70 Ub 400.0 CC Tepláreň Východ, Turbínová, Bratislava III - Nové Mesto, Slovensko
  MT M 66 2/1 4.0 HD Istrochem, Vajnorská, Bratislava III - Nové Mesto, Slovensko
  LT C 41 Ub 00 CC/CV Býv. Parketáreň, Račianska, Bratislava III - Nové Mesto, Slovensko
  LT C 30 Ub   CC Istrochem, Nobelova, Bratislava III - Nové Mesto, Slovensko
Bratislava III - Rača LT C 29 Ub   CC Kotolňa, Kadnárova, Bratislava III - Rača, Slovensko
  LT H 2X 1 4 BB Kotolňa, Tbiliská, Bratislava III - Rača, Slovensko
  LT C 39 Ub 00 CC Slovenská Grafia, Pekná cesta, Bratislava III - Rača, Slovensko
Bratislava III - Vajnory LT T 29 1   CC Areál BEZ, Rybničná, Bratislava III - Vajnory, Slovensko
Bratislava IV - Dúbravka LT H 18 Ub ^4 ^HD Býv. Raketová základňa Devínska Kobyla, Vojenská cesta, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  RU M 123 4/2   2HD Bratislavská teplárenská, Polianky, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  areál Technické sklo, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  MT C 80 Ub   CC Technické sklo, Agátová, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  MT C 80 Ub/1   CC/H,CC Technické sklo, Agátová, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  MT C 52 Ub   CC Technické sklo, Agátová, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
  MT C 51 Ub   CC Technické sklo, Agátová, Bratislava IV - Dúbravka, Slovensko
Bratislava IV - Karlova Ves 2V LT H 18 1 4 HD Zariadenie sociálnych služieb Rosa, Mlynská dolina, Bratislava IV - Karlova Ves, Slovensko
Bratislava V - Petržalka 2V LT P 35 Ub   HD Hydronika, Gogoľova, Bratislava V - Petržalka, Slovensko
  RU M 115 4/1   2HD Býv. Matador, Údernícka, Bratislava V - Petržalka, Slovensko
  LT C 41 Ub   CC Býv. Strojárne, Kopčianska, Bratislava V - Petržalka, Slovensko
  MT C 7X 1   2CC Free zone Sipox, Kopčianska, Bratislava - Petržalka, Slovensko
Breznička LT P 33 Ub   CC Ipeľské tehelne - závod Breznička, Breznička, Slovensko
  LT C 2X Ub ^0   Ipeľské tehelne - závod Breznička, Breznička, Slovensko
Brezno 4T LT P 35 1   HD Plynová kotolňa Dalkia, Doktora Clementisa, Brezno, Slovensko
  LT H 18 Ub 444 CD Býv. Pekáreň Belamo, Cesta osloboditeľov, Brezno-Mazorníkovo, Slovensko
  3T LT P 33 1   HC Plynová kotolňa, 9. mája, Brezno-Mazorníkovo, Slovensko
  LT P 36 Ub   HC Plynová kotolňa Dalkia, Štvrť L. Novomeského, Brezno, Slovensko
  RU T 113 3   2CD Býv. Mostáreň, Mostárenská, Brezno-Mazorníkovo, Slovensko
  LT C 47 Ub 00 CC Býv. Mostáreň, Mostárenská, Brezno-Mazorníkovo, Slovensko
Brzotín LT H 24 Ub 4 HD Rožňavské pekárne a cukrárne, Jovická cesta, Brzotín, Slovensko
Bytča 3T LT P 27 1 M4.P0 2HD Plynová kotolňa Tezar, Komenského, Bytča, Slovensko
  LT H 25 Ub 44 CC Plynová kotolňa Tezar, Javorová, Bytča, Slovensko
  MT C 50 Ub 00:0 CC Býv. Pivovar Popper, Sládkovičova, Bytča, Slovensko
Čadca LT C 40 Ub   2CC Uni City Service, Čadca - Podzávoz, Slovensko
  3V LT P 1X Ub   BB Kotolňa, J. Bottu, Čadca, Slovensko
  3V LT P 1X Ub   BB Kotolňa, J. Bottu, Čadca, Slovensko
  MT T 80 2 0X 2HD Býv. Kotolňa, A. Hlinku, Čadca, Slovensko
  3T LT P 23 1 4.0 HD Plynová kotolňa, M. R. Štefánika, Čadca, Slovensko
  3T LT P 23 1 4.0 HD Plynová kotolňa, Antonína Bernoláka, Čadca, Slovensko
  3T LT P 21 1   HD Plynová kotolňa, Janka Kráľa, Čadca, Slovensko
  LT S 34 1 4M0S HC Kysucká nemocnice s poliklinikou, Palárikova, Čadca, Slovensko
  LT H 19 1 ^4 C,HD Býv. Gymnázium, Andreja Hlinku, Čadca, Slovensko
  3T LT P 23 1 ^0 HD Plynová kotolňa, M. R. Štefánika, Čadca, Slovensko
Čaňa LT S 21 Ub 4.0 HC Športový štadión, Osloboditeľov, Čaňa, Slovensko
Čierna nad Tisou LT P 16 Ub   CC Býv. Kotolňa, Námestie pionierov, Čierna nad Tisou, Slovensko
  LT H 15 Ub 4 HD Býv. Kotolňa, Námestie pionierov, Čierna nad Tisou, Slovensko
Detva MT C 58 Ub   CC Býv. Kotolňa, Záhradná, Detva, Slovensko
  RU T 10X 1   2HD Podpolianske strojárne, Detva, Slovensko
  LT C 4X Ub   2CC Podpolianske strojárne, Detva, Slovensko
  LT M 2X Ub )( HC Podpolianske strojárne, Detva, Slovensko
Dlhá nad Oravou LT S 47 Ub 4.0 C, HC/CV Agrodružstvo, Dlhá nad Oravou, Slovensko
Dobrá Voda LT C 4X N-1 0N0 CC Býv. Kovovýroba, Dobrá Voda, Slovensko
Dobšiná LT C 39 Ub   CC Kotelna, Jarková, Dobšiná, Slovensko
  RU T 11X 1   2CD Kovostroj, Cípová, Dobšiná, Slovensko
Dolný Kubín RU T 10X 1/1   2CC Kotolňa, Jána Hollého, Dolný Kubín - Brezovec, Slovensko
  3T LT P 30 1   HD Kotelna, L. Štúra, Dolný Kubín - Brezovec, Slovensko
Dubnica nad Váhom LT H 15 1 4 HD,C Býv. Práčovňa a čistiareň, Športovcov, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 16 1 44 HD Zimný štadión, Športovcóv, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 25 1 44 CC Plynová kotolňa DCaTherm, Centrum I., Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 25 1 44 CC Plynová kotolňa DCaTherm, Centrum I., Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 15 1 44 HD Mestský kultúrny dom, Bratislavská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  areál Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 64 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 66 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 65 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 65 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT P 39 Ub   H^HC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
Dunajská Streda LT P 20 1 00 HD Býv. MBK plast, Povodská cesta, Dunajská Streda, Slovensko
Dvory nad Žitavou LT S 36 Ub   HC Zeleninársko potravinárske družstvo, Dvory nad Žitavou, Slovensko
Fiľakovo LT C 36 Ub   CC Býv. Kotolňa, Farská lúka, Fiľakovo, Slovensko
  LT C 30 Ub 00 CC Solitér, Fiľakovo, Slovensko
Galanta MT M 55 1   HC Poľnonákup, Matúškovská cesta, Galanta, Slovensko
  LT S 30 Ub/1   HD,HC Športová hala, Kapitána Nálepku, Galanta, Slovensko
  LT C 30 Ub   CC Býv. TOS, Esterházyovcov, Galanta, Slovensko
Handlová MT C 7X Ub 00 CC Tepláreň, Handlová, Slovensko
  RU T 116 2   CC/CD Tepláreň, Handlová, Slovensko
  3T LT P 17 1   HD Plynová kotelna, 29. Augusta, Handlová, Slovensko
  3T LT P 17 1   HD Plynová kotelna, Československej armády, Handlová, Slovensko
  LT C 31 Ub 0X CC Býv. Chemika, Hladové námestie, Handlová, Slovensko
Hanušovce nad Topľou MT M 58 1   HC/CV Píla, Hanušovce nad Topľou, Slovensko
  LT C 46 Ub   CC Býv. Tehelňa, Železniciarska, Hanušovce nad Topľou, Slovensko
  LT C 41 Ub   CC Býv. Tehelňa, Železniciarska, Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Hencovce GU M 200 4/1   2HD Bukóza Holding, Hencovská, Hencovce, Slovensko
Hliník nad Hronom MT M 80 1   HC/CV PHS Strojárne, Priemyselná, Hliník nad Hronom, Slovensko
Hlohovec RU M 110 1   2HD Bekaert, Mierová, Hlohovec, Slovensko
  LT H 15 Ub 4 H Plynová kotolňa, Šafárikova, Hlohovec, Slovensko
  PT C 1X Ub 40.00 BB Býv. Tehelňa, Františka Lipku, Hlohovec, Slovensko
  LT C 2X Ub 88.80X BB Býv. Pivovar, Dukelská, Hlohovec, Slovensko
Hnúšťa 6V LT P 22 1 4.0 3HD Nemocnica, Hlavná, Hnúšťa - Likier, Slovensko
  RU M 128 3   2HD Býv. Slovenské lučobné závody, Hlavná, Hnúšťa - Likier, Slovensko
  MT C 65 Ub   CC Býv. Slovenské lučobné závody, Hlavná, Hnúšťa - Likier, Slovensko
Hodruša-Hámre MT C 50 Ub   CC Sandrik 1895, Hodruša-Hámre, Slovensko
Holíč MT C 50 1   2CC/CV Býv. Kotolňa, Staničná, Holíč, Slovensko
  LT C 31 Ub 0.0 CC Liehovar - pálenica, Hodonínská, Holíč, Slovensko
  LT C 2X Ub 0:0 BB Paintball, Školská, Holíč, Slovensko
  LT H 20 Ub 4 C, HC CIA Plast, Hviezdoslavova, Holíč, Slovensko
  LT C 33 Ub   CC Kotelna, J.Čabelku, Holíč, Slovensko
Hronec MT T 90 1   2CC ZLH Plus, Zlievarenská, Hronec, Slovensko
Hurbanova Ves LT C 22 Ub 44.8:8 CV Býv. Liehovar, Hurbanova Ves - Maholanka, Slovensko
Hybe LT J 28 Ub 4.0 HD Býv. JRD, Hybe, Slovensko
Chorvátsky Grob LT H 15 1 4 HD/3CV Býv. Hydináreň, Chorvátsky Grob, Slovensko
Ilava MT C 60 2   H,CC Nemocnica s poliklinikou, Štúrova, Ilava, Slovensko
Iňačovce LT S 36 Ub 8.0 HC Býv. Hydináreň, Iňačovce, Slovensko
Jasov LT C 3X Ub   C Tehelňa Jasovského prepošstva premonštrátov, Jasov, Slovensko
  LT C 3X Ub   CC Tehelňa Jasovského prepošstva premonštrátov, Jasov, Slovensko
Jelšava MT C 70 Ub 00 CC Slovenské magnezitové závody, Jelšava, Slovensko
  RU T 120 2   2CD/L,2CD Slovenské magnezitové závody, Jelšava, Slovensko
Jesenské - Barta MT C 50 Ub 00:0 CC Býv. Tehelňa, Jesenské - Barta, Slovensko
Kameničná LT C 2X Ub 44.0:0 BB Parná prečerpávacia stanica, Kameničná, Slovensko
Kežmarok 2V LT S 25 Ub 4 HD Správbytherm, Zahradná, Kežmarok, Slovensko
  2V LT H 15 Ub 4 HD Správbytherm, Južná, Kežmarok, Slovensko
  LT P 23 Ub   HD Správbytherm, Nižná brána, Kežmarok, Slovensko
  MT C 54 Ub/1 00 CC Býv. Tatraľan, Michalská, Kežmarok, Slovensko
Klokočov LT P 18 Ub M4.P0 H Základná škola, Klokočov, Slovensko
Kokava nad Rimavicou LT C 35 Ub   CC Kotolňa, Sinec, Kokava nad Rimavicou, Slovensko
  LT P 2X Ub 00 BB,HC Býv. Pila, Kokava nad Rimavicou, Slovensko
  3T LT P 1X Ub ^0 BB Kotolňa, Sinec, Kokava nad Rimavicou, Slovensko
Komárno 2V LT H 20 Ub 4 ^HD Tekom - therm, Práce, Komárno, Slovensko
  LT C 28 Ub 44.0:0 CC/CV Parná prečerpávacia stanica, Komárno - Lándor, Slovensko
  LT P 35 Ub   CC Býv. Průmyslový areál, Bratislavská cesta, Komárno, Slovensko
  RU M 131 3/1   2HD,2HC Tepláreň, Palatínova, Komárno, Slovensko
Komjatice LT H 18 Ub 4 HD Kravín, Komjatice, Slovensko
Košice LT C 41 Ub 00 CC Letecká fakulta Technickej univerzity, Rampová, Košice, Slovensko
  LT C 4X Ub 0.0:0 CC Býv. Pivovar, Žriedlová, Košice, Slovensko
  LT H 1X 1 ^4 H Sídlištní kotelna, Hrebendova, Luník IX, Košice, Slovensko
  2T LT S 35 Ub 4.0 2HC Študentské domovy a jedáleň, Cesta pod Hradovou, Košice, Slovensko
  LT C 25 Ub 00 CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
  MT C 70 Ub   CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
  LT H 20 1 444 CC Býv. Uholná kotol'ňa, Rádio taxi, Rampová, Košice, Slovensko
  RU M 101 4   HD Tepláreň, Teplárenská, Košice, Slovensko
  LT C 24 Ub K 88:80 K HV,CV Stará sladovňa, Štúrova 33, Košice, Slovensko
  LT C 34 Ub K 0 K CV/CC Stará sladovňa, Štúrova 33, Košice, Slovensko
  LT C 1X Ub 0.0X BB Býv. Tabaková továrňa, Strojárska 3, Košice, Slovensko
  LT P 22 1 00 HD Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova, Košice, Slovensko
  LT P 19 Ub 00 CC Fakultná nemocnica L. Pasteura, Ipeľská, Košice, Slovensko
  RU C 113 Ub 00 2CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
  areál Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
  MT M 95 1/1 )( L,HD Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
  RU M 110 3   2HD Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
  3T MT P 80 3   L,HD/L,2T Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
  RU M 100 2   2HD Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
Kráľovský Chlmec 3T LT P 22 Ub   HD Plynová kotolňa, Mierová, Kráľovský Chlmec, Slovensko
Kremnica LT P 30 Ub   T Plynová kotolňa, Jula Horvátha, Kremnica, Slovensko
Kremnické Bane LT C 31 Ub/1   CC ELKA, Kremnické Bane, Slovensko
Krompachy RU C 108 Ub 0.0 2CC Kovohuty, 28. augusta, Krompachy, Slovensko
  LT C 3X Ub   CC SEZ, Hornádska, Krompachy, Slovensko
Krupina 3T LT P 22 1   HD Plynová kotolňa, Malinovského, Krupina, Slovensko
Kunova Teplica MT T 82 Ub   CC SMZ, Kunova Teplica, Slovensko
Kúty MT C 50 Ub   2CC Býv. Bavlnárske závody, Továrenská, Kúty, Slovensko
Kysak MT S 63 Ub   HC IS Košice, Kysak, Slovensko
Kysucké Nové Mesto 4T LT P 19 2   2HD Stredná odborná škola strojnícka, Doktor G. Schaefflera, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
  RU M 100 3/1   2HD KLF-ZVL, Kukučínova, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
  MT P 52 Ub   HD KLF-ZVL, Kukučínova, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Lakšárska Nová Ves LT C 31 Ub 0.0:0 CV Býv. Liehovar a škrobáreň baróna von Berga, Tŕnie, Lakšárska Nová Ves, Slovensko
Lednické Rovné LT C 26 Ub 0X CC Rona, Sklárská, Lednické Rovné, Slovensko
  LT C 43 Ub   2CC Rona, Sklárská, Lednické Rovné, Slovensko
Levice LT H 20 Ub 4 ^HD BAXI, Dopravná, Levice, Slovensko
  MT C 50 Ub 00 CC Býv. Tehelňa, Družstevnícka, Levice, Slovensko
  RU T 118 3   2CD Býv. Teplárna, Mochovská, Levice, Slovensko
  MT C 68 Ub   2CC Býv. Paštikáreň, Géňa, Levice, Slovensko
Levoča LT P 15 1   HD Kotelna, Pod vinicou, Levoča, Slovensko
  LT S 15 Ub 4.0 HC Býv. Kotelna, Pod kamenným vrchom, Levoča, Slovensko
  LT P 26 Ub   HD Novoveská cesta, Levoča, Slovensko
  LT P 15 Ub   HC Novoveská cesta, Levoča, Slovensko
Likavka LT H 15 1 4 HD Likava - Domov sociálných služieb a zariadenie pre seniorov, Likavka, Slovensko
Lipany 3T LT S 16 1 4 HD Býv. Kotolňa, Krivianska, Lipany, Slovensko
  LT C 39 Ub   CC Medicproduct, Kpt. Nálepku, Lipany, Slovensko
Liptovský Mikuláš LT C 19 Ub 0.0X CC Býv. Glejáreň, Za luhami, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  MT S 52 1 4 HD Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT C 28 Ub ^0:0 CC LINAPO, Belopotockého, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT H 24 Ub 4.4 HD Kotelna, Hurbanova, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT P 21 Ub   CD SČK, Kuzmányho, Liptovský Mikuláš
  LT C 25 N-1 0N0 CC,BB,CC Býv. Glejáreň, Za luhami, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT P 24 1   HD Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT H 2X Ub 4.4 BB Kotolňa, Generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  3T LT P 2X Ub   BB Liptovská nemocnica s poliklinikou, Palúčanská, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  2T LT P 21 1 ^0 HD Plynova kotolňa LMT, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  2T LT P 21 1 ^0 HD Plynova kotolňa LMT, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  LT H 15 Ub ^4 HD^HD Plynová kotolňa, Pálenícka, Liptovský Mikuláš - Okoličné, Slovensko
  MT C 63 1 0.0 CC Tepelný zdroj PK5, Žiarska, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Slovensko
  3T LT P 3X 1/5   HD Tepelný zdroj PK5, Žiarska, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Slovensko
  MT C 64 1 0.0 CC Býv. Kotolňa, Žiarska, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Slovensko
  RU M 118 4/1   2HD Maytex, 1. mája, Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lokca LT C 36 Ub/1   CC Dřevovýroba, Kolónia, Lokca, Slovensko
Lovinobaňa LT S 39 Ub   HD Stará kotolňa, Lovinobaňa, Slovensko
Lučenec LT S 36 Ub 4.0 HC Plynová kotolňa Dalkia, Partizánska, Lučenec, Slovensko
  3T LT P 34 2   HD Plynová kotolňa Dalkia, Partizánska, Lučenec, Slovensko
  2V LT S 16 Ub 4 2HD Býv. Poľana - vlnárske závody, Továrenská, Lučenec - Opatová, Slovensko
  2V LT H 17 Ub 44 HD Plynová kotolňa Veolia Energia, Rúbanisko III, Lučenec, Slovensko
  MT C 70 Ub 0.0 CC Býv. Poľana - vlnárske závody, Továrenská, Lučenec - Opatová, Slovensko
Malacky MT C 57 2   HD Býv. Kablo, Továrenská, Malacky, Slovensko
  LT P 25 1   HD Býv. Kablo, Továrenská, Malacky, Slovensko
Malé Uherce MT T 85 1/2   2CD Tepláreň, Pod Šípkom, Malé Uherce, Slovensko
Martin 3V LT H 17 Ub 4 HD Býv. Kotolňa, Areál firem, Ladislava Novomeského, Martin, Slovensko
  LT H 15 Ub 4 HD Autosalon Jumicol, Francúzskych Partizánov, Martin, Slovensko
  LT C 4X Ub 0:0 CC Schulzova tehelňa, Robotnícka, Martin, Slovensko
  MT C 66 Ub ^0 CC ZŤS, Robotnícka, Martin, Slovensko
  MT C 66 Ub   CC ZŤS, Robotnícka, Martin, Slovensko
Medzilaborce LT H 15 Ub 4 HD Býv. Píla, Československej armády, Medzilaborce, Slovensko
Michalovce LT H 21 1 H4P0 CD,H Plynová kotolňa Domspráv, Humenská cesta, Michalovce, Slovensko
  LT H 17 1 H4P0 C,H Plynová kotolňa Domspráv, Humenská cesta, Michalovce, Slovensko
  2T LT H 20 Ub 4 CC,BB Plynová kotolňa Domspráv, Jana Ámosa Komenského, Michalovce, Slovensko
  2T LT H 18 Ub 4 CD Plynová kotolňa Domspráv, Jana Ámosa Komenského, Michalovce, Slovensko
  2V LT S 27 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Petra Jilemnického, Michalovce, Slovensko
  2V LT H 28 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Jána Hollého, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 27 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Sibírska, Michalovce, Slovensko
  LT H 22 1 4 HD Družstevný dom, Andreja Sládkoviča, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 20 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Margarétová, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 33 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Muškátová, Michalovce, Slovensko
  2V LT H 29 1 4 2HD,H Plynová kotolňa Domspráv, Nad Laborcom, Michalovce, Slovensko
Moldava nad Bodvou MT C 51 1   CC Kotolňa Severná, Moldava nad Bodvou, Slovensko
  LT C 47 Ub   CC Klzisko, Nám. L'.Štúra, Moldava nad Bodvou, Slovensko
  3V LT P 1X Ub   BB TEHO Moldava, Čs. armády, Moldava nad Bodvou, Slovensko
Myjava LT H 20 Ub 4 CD Kotolňa, Hurbanova, Myjava, Slovensko
  LT C 48 Ub   CC Myjavská tehelňa, Tehelná, Myjava - Dolný pasienok, Slovensko
  LT C 15 Ub 00X CC Myjavská tehelňa, Tehelná, Myjava - Dolný pasienok, Slovensko
  RU M 138 3   2HD Býv. Tepláreň, Myjava, Slovensko
  LT P 24 Ub   HD Myjaspol, Nádražná, Myjava, Slovensko
  MT C 61 Ub   CC Myjaspol, Nádražná, Myjava, Slovensko
  LT H 24 Ub ^4 HD,CD Plynová kotelna, Nám. M.R.Štefánika, Myjava, Slovensko
  LT C 18 Ub 4.00 CC Býv. Liehovar, Myjava - Turá Lúka, Slovensko
Námestovo LT S 35 Ub   HC Oravská poliklinika, Červeného kríža, Námestovo, Slovensko
  LT H 25 1 4 H Ekoray, Hattalova, Námestovo, Slovensko
  LT P 36 Ub   CC SAD, Kliňanská cesta, Námestovo, Slovensko
Nána LT M 31 1 4 CD DKV Štúrovo, 1. mája, Nána, Slovensko
Nemecká RU M 160 3   2HD Petrochema, Nemecká - Dubová, Slovensko
Nitra LT C 2X Ub 88.0:0 CC Býv. Ferenitka, Mostná, Nitra - Staré Mesto, Slovensko
  LT C 29 Ub K 0:0 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 34 Ub K 8:8 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 30 Ub K 0:0 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 3X Ub     Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 3X Ub K 0 B   Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
Nitrianské Pravno areál Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianské Pravno, Slovensko
Nitrianske Pravno LT C 39 Ub 0:0 CC Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
  LT C 28 Ub 0:0 CC Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
  LT P 17 Ub   HD Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
Nižná Jedľová LT H 15 Ub 4 HD,C Býv. Agrochemický podnik, Nižná Jedľová, Slovensko
Nižná Slaná RU T 120 3   2HD Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
  LT S 25 Ub 4.0 HC Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
  areál Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
Nová Baňa RU M 13X 3   2HD Knauf Insulation, Železničný rad, Nová Baňa, Slovensko
Nováky GU M 300 8   2T Termoelektrárna Nováky I., Nováky, Slovensko
  RU M 100 1 )( HD Termoelektrárna Nováky I., Nováky, Slovensko
Nové Mesto nad Váhom LT C 17 Ub   CC Býv. Kasárna VSOŠ, Bzinská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  2V LT P 33 Ub ^0 2HD Palma, Robotnícka, Nové Mesto Nad Váhom, Slovensko
  MT T 92 1/2   HD/H/CC Býv. Tepláreň, Sberný dvor, Banská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  2T LT P 19 Ub   H Plynová kotolňa, Banská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  4T LT P 21 Ub ^0 HD Plynová kotolňa, Dibrovova, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  3T LT P 18 Ub   HD Plynová kotolňa, Dibrovova, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  MT C 53 Ub 0X HD Palma, Robotnícka, Nové Mesto Nad Váhom, Slovensko
  LT H 18 Ub ^4 HD NoPec, Priemyselná, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Nové Zámky LT H 20 Ub 4 HD Nemocnica s poliklinikou, Slovenská, Nové Zámky, Slovensko
  LT H 20 Ub 4 CC Nemocnica s poliklinikou, Slovenská, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 2X Ub 00:0 BB Býv. Parná prečerpávacia stanica, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 45 Ub 00 2CC Býv. Kotolňa, Gábora Bethlena, Nové Zámky, Slovensko
  RU M 105 2/1   2HD Býv. Elektrosvit, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 40 Ub   HD/CC Býv. Elektrosvit, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  RU T 110 2   2HC Tepláreň Bytkomfort, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 3X 1     Práčovňa, Považská, Nové Zámky, Slovensko
Nový Smokovec LT C 2X Ub ^48:8 C Sanatórium dr. Szontágha, Royal Palace, Nový Smokovec, Slovensko
Partizánske RU M 139 3   2HD Býv. Obuvnícke závody, Nitrianská, Partizánske, Slovensko
Pastovce MT C 50 Ub 00:0 CC Býv. Tehelňa, Pastovce, Slovensko
Patince LT C 34 Ub 40.0:0 CC/CV Parná prečerpávacia stanica, Patince, Slovensko
Pezinok MT M 78 2/1   H Kotolňa, Svätoplukova, Pezinok, Slovensko
  MT C 55 Ub/1   2CC/HD Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta, Pezinok, Slovensko
  5T LT P 20 1   HD Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta, Pezinok, Slovensko
  RU T 103 1   HD/CC Tanas, Glejovka, Pezinok, Slovensko
Piešťany 2T LT P 17 Ub   HC Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherrera, Piešťany, Slovensko
  LT C 33 Ub   CC Chirana Progress, Vrbovská cesta, Piešťany, Slovensko
  LT C 19 Ub 00 CC Areál firerm, Bratislavská, Piešťany, Slovensko
Plavecký Mikuláš LT C 2X Ub 4.0 BB Solitér, Plavecký Mikuláš, Slovensko
Podbrezová MT C 68 Ub 00:0 CC Železiarne, Strojárenská, Podbrezová - Piesok, Slovensko
Podolínec LT S 21 Ub 4 HD Býv. Kotolňa, Bernolákova, Podolínec, Slovensko
Pohronský Ruskov MT C 91 1 00 CC/HD,H Býv. Cukrovar, Hlavná, Pohronský Ruskov, Slovensko
  LT C 30 Ub 00X CC Býv. Cukrovar, Hlavná, Pohronský Ruskov, Slovensko
Polomka nad Hronom RU M 125 3/2   2HD Rettenmaier, Polomka nad Hronom, Slovensko
Poltár LT C 42 Ub   CC Poltár Crystal & Steel, 13. januára, Poltár, Slovensko
Poprad LT   15 1     Regulačná stanica plynu, Poprad, Slovensko
  LT C 20 Ub   CC Nemocnice, Banícka, Poprad, Slovensko
  4T LT P 31 Ub ^0 ^C,HD Plynová kotolňa, Hraničná, Poprad, Slovensko
  LT C 1X Ub   CC Pivovar Tatran, Murgašova, Poprad, Slovensko
  LT C 3X Ub 800.0 BB Býv. Elektráreň, Tatranská galéria, Hviezdoslavova, Poprad, Slovensko
  LT P 1X Ub   BB Pivovar Tatran, Murgašova, Poprad, Slovensko
  LT S 18 Ub 4 H,HD Plynová kotolňa Dalkia, Zdravotnícka, Poprad, Slovensko
  LT H 17 1 4 HD Unibeton, Poprad, Levočská, Slovensko
  areál Tatravagónka, Továrenská, Poprad, Slovensko
  RU M 114 3   2HD,2H Tatravagónka, Továrenská, Poprad, Slovensko
  MT T 80 1   2HD,2CD Tatravagónka, Továrenská, Poprad, Slovensko
Považská Bystrica GU M 202 5   2HD Býv. Tepláreň, Považská Bystrica, Slovensko
  RU M 170 3   2HD,2H Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Robotnícka, Považská Bystrica, Slovensko
  LT M 37 1 )( HD Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Považská Bystrica, Slovensko
  LT P 28 1   HD Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT H 1X Ub 4 BB Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT C 17 Ub 4 C Kotolňa, Nábrežná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT P 35 2   HD Kotolňa, Východná, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 81 Ub 0.0:0 2CC Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 60 Ub   2CC Technoliving, Zakvášov, Považská Bystrica, Slovensko
  LT S 3X Ub     Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 50 Ub 0:0 CC Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 61 Ub 0:0 CC Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
Pravenec MT C 64 Ub   CC Drevex, Pravenec, Slovensko
Prešov LT C 49 1 00 2CC Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Jána Hollého, Prešov, Slovensko
  4T LT P 31 Ub   HD Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Jána Hollého, Prešov, Slovensko
  LT S 36 Ub 4 HD Študentský domov TU, Budovateľská, Prešov, Slovensko
  LT S 32 Ub 4.4 HD Hotel Lineas, Štúrova, Prešov, Slovensko
  LT S 30 Ub 4 HC Kotolňa, Matice slovenskej, Prešov, Slovensko
  4T LT H 18 1 4 HD Železničná stanica, Košická, Prešov, Slovensko
  MT C 55 Ub/1 0X CC ZVL Auto, Košická, Prešov, Slovensko
  LT C 39 Ub 0X 2CC ZVL Auto, Košická, Prešov, Slovensko
  RU T 110 3 0X 2CD ZPA Křižík, Solivarská, Prešov, Slovensko
  MT C 70 1/1   C,HD,CC Areál firem, Dostojevského, Prešov, Slovensko
Prešov - Šalgovík LT C 45 1   CC/CD Býv. Hydinárne, Eurocentrum, Prešov - Šalgovík, Slovensko
Prievidza areál Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
  LT P 35 Ub   CC Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
  LT C 16 Ub ^4 C Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
Púchov LT H 20 1 40 2CC Bytový dom, Za cintorínom, Púchov, Slovensko
  MT T 90 1   2CD Mikona, Trenčianska, Púchov, Slovensko
  MT C 55 Ub   2CC Mestský bytový podnik, Okružná, Púchov, Slovensko
Pukanec LT P 27 Ub   CC Základná Škola, Štiavnická cesta, Pukanec, Slovensko
  MT C 66 Ub   2CC Hammerbacher SK, Čierné Blato, Pukanec, Slovensko
Rajec LT C 46 Ub/1   CC Býv. Slovena, Nádražná, Rajec, Slovensko
  LT H 27 1 4:4 CC Rezbár, Fullova, Rajec, Slovensko
  LT P 25 Ub M4.P0 HD Kotolňa, Alexyho, Rajec, Slovensko
Revúca LT C 3X Ub   CC Tehelňa, Revúca, Slovensko
  LT S 23 1 4 HC Nemocnica s poliklinikou, Litovelská, Revúca, Slovensko
  LT S 16 Ub 4 HC Nemocnica s poliklinikou, Litovelská, Revúca, Slovensko
  LT S 19 Ub 4 H Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa, Revúca, Slovensko
  LT H 18 1 4 H,C Plynová kotolňa, Komenského, Revúca, Slovensko
  4V LT P 20 1   HD Stefe THS, Okružná, Revúca, Slovensko
  LT C 39 Ub 00 CC Kotelna, Terézie Vansovej, Revúca, Slovensko
Rimavská Sobota 3V LT S 20 Ub   3HC Nemocnica s poliklinikou, Šrobárova, Rimavská Sobota, Slovensko
  LT C 37 Ub   CC Energobyt, Mlynská, Rimavská Sobota, Slovensko
  RU T 100 2 @ 2CC Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Rimavská Sobota, Slovensko
  LT C 35 Ub K0 2CC Býv. Pivovar Gemer, Cukrovarská, Rimavská Sobota, Slovensko
  LT C 35 Ub K 0 B 2CC Býv. Pivovar Gemer, Cukrovarská, Rimavská Sobota, Slovensko
  LT M 3X Ub 0 )( HD Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Rimavská Sobota, Slovensko
Rimavské Janovce MT C 50 Ub 0:0 CC/CV Býv. Výtopna skleníků, Rimavské Janovce, Slovensko
Rohožník areál Cementárna, Rohožník, Slovensko
  MT T 92 1   CC,H/HD,H Cementárna, Rohožník, Slovensko
  RU M 127 3/1   2HD Cementárna, Rohožník, Slovensko
  MT T 9X 1   HD/? Cementárna, Rohožník, Slovensko
  RU M 12X 2   2HD Cementárna, Rohožník, Slovensko
Rovinka LT S 20 Ub   HC Býv. Polnohospodárstvo, Železničná, Rovinka, Slovensko
  MT S 70 1   HC/CV Ferona Slovakia, Rovinka, Slovensko
Rožňava LT H 20 Ub 4 HD Agrocom, Košická, Rožňava, Slovensko
Rožňava - Rožňavská Baňa LT C 42 Ub   2CC/CV Býv. Železorudné bane, Rožňava - Rožňavská Baňa, Slovensko
Ružomberok LT C 35 Ub   CC Býv. Sódovkáreň, Bystrická cesta, Ružomberok, Slovensko
  LT C 23 Ub 0X CC Býv. Zápalkáreň, Kosovo, Ružomberok, Slovensko
  MT T 9X 1   2CC Tehelňa, Bystrická cesta, Ružomberok, Slovensko
  GU M 204 4   2T,2H/2C Mondi SCP, Tatranská cesta, Ružomberok, Slovensko
  LT C 24 Ub   CC Ústredná vojenská nemocnica, Považská, Ružomberok, Slovensko
  RU T 117 1/1   HD/CC BZVIL, Texicom, Textilná, Ružomberok, Slovensko
Sabinov LT C 30 Ub 00 CC/CV Býv. Konzerváreň Sabina, Hollého, Sabinov, Slovensko
Sečovce MT C 65 Ub   2CC Býv. Strojstav, Kollárova, Sečovce, Slovensko
  4V LT S 31 Ub 4.0 4HC Plynová kotolňa, Okružná, Sečovce, Slovensko
Semerovo MT C 60 Ub   CC Býv. Tehelňa, Semerovo, Slovensko
Senica LT C 45 1 00 2CC Sýráreň Havran, Priemyselná, Senica, Slovensko
  LT S 37 1 4.0 HC Vektor, Kolónia, Senica, Slovensko
  areál Býv. Hodváb, Továrenská, Senica, Slovensko
  MT M 96 2 00 2HD Býv. Hodváb, Továrenská, Senica, Slovensko
  MT C 81 Ub 0.0:0 2CC Býv. Hodváb, Továrenská, Senica, Slovensko
Sereď RU C 100 2   2CC Býv. Niklová huta, Niklová, Sereď, Slovensko
  MT M 71 1   HC Plynová kotolňa K5, Novomestská, Sereď, Slovensko
  LT H 24 1 4 HD Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho, Sereď, Slovensko
  MT C 65 Ub/2   2CC/H,2CC Zipp, Šulekovská, Sereď, Slovensko
  LT S 20 Ub 4 HD Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského, Sereď, Slovensko
  LT S 1X Ub ^4 BB Plynová kotolňa, Komenského, Sereď, Slovensko
  MT C 5X Ub 00.0:0 CC Poľnohospodársky cukrovar, Cukrovarská, Sereď, Slovensko
Skalica MT M 60 1/2   HD Býv. ZVL, AKE Bearings, Nádražná, Skalica, Slovensko
  MT C 60 Ub   CC Mestská výhrevňa, Mallého, Skalica, Slovensko
Slavec LT C 40 Ub   C Vápenka Carmeuse Slovakia, Slavec, Slovensko
Slovenské Ďarmoty LT C 26 Ub 4.80 CC Býv. Tehelňa, Slovenské Ďarmoty, Slovensko
Smižany LT H 16 1 4 H Hotel Čingov, Smižany, Slovensko
Smrdáky 2T LT H 15 Ub 4 HD Liečebné kúpele, Smrdáky, Slovensko
Snina 3T LT P 22 1   HD Kombinovaná kotolňa K3A, Dobrianskeho, Snina, Slovensko
  RU M 160 3/1   2HD,2H Býv. Strojárne Vihorlat, Strojárska, Snina, Slovensko
  LT M 37 1 )( L,C,HD Býv. Strojárne Vihorlat, Strojárska, Snina, Slovensko
Spišská Belá LT C 1X Ub 0.0:0 BB Býv. Výroba spišskej borovičky a likérov, SNP, Spišská Belá, Slovensko
Spišská Nová Ves LT S 16 1 4 HD Býv. Nemocnica, Rázusova, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT P 20 1   HD Plynová kotolňa, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko
  RU T 100 2   CC/CD Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves, Slovensko
  MT M 63 Ub   HC Nedostavěný mäsokombinát, Spišsská Nová Ves, Slovensko
  RU C 100 1   HD/CC Býv. Tatrasvit, Drevárska, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT C 43 Ub   CC Býv. Nový Domov, Drevárska, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT C 4X Ub 888.0:0   Dřevozpracující podnik, Podskala, Spišská Nová Ves, Slovensko
Stará Ľubovňa LT S 15 Ub 44 HD Býv. Píla, Továrenská, Stará Ľubovňa, Slovensko
  LT S 21 Ub 4 HD Ľubovnianska nemocnica, Obrancov mieru, Stará Ľubovňa, Slovensko
  LT H 22 Ub 4 HD Areál firem, Levočská, Stará Ľubovňa, Slovensko
Stará Turá LT P 20 1   HD Býv. Kotolňa, 8. apríla, Stará Turá, Slovensko
  LT C 49 Ub   CC Býv. Kotolňa, 8. apríla, Stará Turá, Slovensko
Starý Smokovec LT H 15 Ub 4 HD Obchodný dom, Starý Smokovec, Slovensko
Strážske - Chemko RU M 198 5   2HD Chemko, Priemyselná, Strážske - Chemko, Slovensko
Stropkov LT S 18 1 4 HD Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou, Akademika Pavlova, Stropkov, Slovensko
  2V LT S 19 1 4 2HD Materská škola, Kalinčiakova, Stropkov, Slovensko
  LT S 19 1 4 HD Materská škola, Kalinčiakova, Stropkov, Slovensko
Sučany LT P 35 Ub M8.P0 HC Dom dobrého pastiera, Kalinčiakova, Sučany, Slovensko
  LT C 16 Ub 4.0X CC Býv. Tehelňa, Kalinčiakova, Sučany, Slovensko
  LT S 22 Ub   HC Agromajetok, Sučany, Slovensko
Svidník LT S 32 1 4 HD Plynová kotolňa Službyt, Generála Svobodu, Svidník, Slovensko
  LT C 26 Ub   CC Základná škola, Generála Svobodu, Svidník, Slovensko
  LT S 21 1 4 HD Plynová kotolňa Službyt, Komenského, Svidník, Slovensko
  LT C 23 Ub 0X CC Býv. Kotolňa, Nábrežná, Svidník, Slovensko
Svinná LT C 29 Ub   CC Nitratex, Svinná, Slovensko
Svit 9T LT P 30 1 ^0 HD Chemosvit Energochem, Štúrova, Svit, Slovensko
  RU M 10X 2   2HD Chemosvit, Štúrova, Svit, Slovensko
Svrčinovec LT H 24 Ub ^4 HD Býv. Mliekareň, Svrčinovec, Slovensko
Šaľa LT C 19 Ub 0X CC Býv. Plynová kotolňa, Lipová, Šaľa, Slovensko
  LT P 36 Ub M4.P0 HD Kotolňa Menert-Therm, Kukučínova, Šaľa, Slovensko
  GU M 239 4/1   2HD,2H Duslo, Šaľa, Slovensko
  RU M 13X 4   2HD Duslo, Šaľa, Slovensko
Šaštín-Stráže LT C 31 Ub 00:0 CC Býv. Rolnícky družstevný liehovar, Šaštín-Stráže, Slovensko
  LT C 1X Ub ^88:8 BB Býv. Rolnicky družstevný liehovar, Šaštín-Stráže, Slovensko
  PT C 12 Ub K 0:0 BB Býv. Rolnicky družstevný liehovar, Šaštín-Stráže, Slovensko
Šenkvice LT C 34 Ub 4.0 CC Býv. Tehelňa, Šenkvice, Slovensko
Štrbské Pleso LT H 22 1 ^4 HD^HD Hotel FIS, Štrbské Pleso, Slovensko
Štúrovo 3T LT P 21 2   HD Plynová kotolňa, Družstevný rad, Štúrovo, Slovensko
  areál Býv. Celulózka, Štúrovo, Slovensko
  RU M 160 4   2HD Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
  MT C 60 Ub   CC Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
  MT C 60 Ub   CC Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
Šurany RU M 105 3   2HD Býv. Cukrovar, Hviezdoslavova, Šurany, Slovensko
  LT C 40 Ub   CC Mlyn, Továrenská, Šurany, Slovensko
  MT C 60 1   2CC Sehwa SK, Nitrianska, Šurany, Slovensko
  LT C 48 Ub   CC Mestský bytový podnik, Nitrianska, Šurany, Slovensko
Tatranská Štrba LT M 15 Ub 4 C Kotelna, Tatranská Štrba - Lieskovec, Slovensko
Tisovec LT P 32 Ub   CC Výtopna U nádraží, Tisovec, Slovensko
Tlmače LT C 27 Ub 00 CC Píla Varga, Levická cesta, Tlmače, Slovensko
  RU T 120 1   CC/HD SES, Továrenská, Tlmače, Slovensko
Tornaľa MT C 60 Ub 4.4 CC Tehelňa, Tornaľa, Slovensko
  RU T 110 2   HD VSŽ Unicorn Tornaľa, Unicorn-ESK, Poštová, Tornal'a, Slovensko
Trebišov 2T LT M 16 1 4 HD Kotolňa, Hurbanova, Trebišov, Slovensko
  MT T 65 1   CD Býv. Mäsovýchod, Trebišov, Slovensko
  2T LT M 16 1 4 HD Kotolňa, Berehovská, Trebišov, Slovensko
  MT C 8X Ub   CC Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
  RU M 136 3   2HD Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
  RU T 10X 1 @   Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
Trenčianská Turná LT C 2X Ub 88.0X BB Býv. Pálenice, Trenčianska Turná, Slovensko
Trenčianske Teplice MT T 81 Ub/1 @ CC Býv. Kotolňa kúpelí, Štvrť SNP, Trenčianske Teplice, Slovensko
Trenčín LT C 31 Ub   CC Býv. Výrobna masného zboží Šaner, Horný Šianec 183/7B, Trenčín, Slovensko
  RU M 126 3   2HD Býv. Teplárna, Východná, Trenčín, Slovensko
  RU T 110 1   2HD Merina, Gen. M. R. Štefánika, Trenčín, Slovensko
  3T LT P 34 1 0.0 HD Merina, Gen. M. R. Štefánika, Trenčín, Slovensko
  LT C 33 Ub 0X 2CC Kotolňa, Liptovská, Trenčín, Slovensko
  LT C 31 Ub 0:0 CC Arreál firem Ozeta, Ľudovíta Stárka, Trenčín, Slovensko
Trnava LT C 31 Ub K 0:0 B C Trnavské Sladovne, Bernolákova, Trnava, Slovensko
  LT C 41 Ub 0.0:0 CC Fakultná nemocnica s poliklinikou, Andreja Žamova, Trnava, Slovensko
  RU C 115 Ub 0.0 2CC Býv. Cukrovar, Šrobárova, Trnava, Slovensko
  LT C 31 Ub K 0:0 B C Trnavské Sladovne, Bernolákova, Trnava, Slovensko
Trstená 3T LT P 16 1   HD Kotelna, Sídlisko Mieru, Trstená, Slovensko
  LT S 45 Ub 4.0 HC Kotelna, Sídlisko Západ, Trstená, Slovensko
Turany RU M 110 1   2HD Býv. Drevina, Budovateľská, Turany, Slovensko
  MT C 7X Ub 0:0 CC Býv. Drevina, Budovateľská, Turany, Slovensko
Turčianske Teplice LT J 26 Ub S0P0 HD Plynová kotolňa, Horné Rakovce, Turčianske Teplice, Slovensko
  LT C 25 Ub   CC Píla, Staničná, Turčianske Teplice - Diviaky, Slovensko
  LT H 20 Ub 4 H,CC Kotolňa, Kuzmányho, Turčianske Teplice, Slovensko
Turňa nad Bodvou MT C 7X Ub   CC Východoslovenské Stavebné Hmoty, Turňa nad Bodvou, Slovensko
  RU M 10X 1   2(HD,H) Východoslovenské stavebné hmoty, Turňa nad Bodvou, Slovensko
  LT P 2X Ub   HC Drtička slinku, Lom Včeláre, Turňa nad Bodvou, Slovensko
Turzovka LT C 28 Ub 0X CC Býv. Cihelna, Turzovka, Slovensko
Tvrdošín LT S 32 Ub 4.0 HC Mäsozávod, Vojtaššákova, Tvrdošín, Slovensko
Utekáč LT C 30 Ub 00 CC Býv. Skláreň Clara, Utekáč, Slovensko
  LT C 39 Ub 44^48.8:8 CC Býv. Skláreň Clara, Utekáč, Slovensko
Veľké Kapušany LT H 19 1 4 H,HD Kotolňa K1, Sídlisko P. O. Hviezdoslava,Veľké Kapušany, Slovensko
  LT H 19 1 4 H,HD Kotolňa K1, Sídlisko P. O. Hviezdoslava,Veľké Kapušany, Slovensko
  LT H 21 1 4 HD Kotolňa K3, Sídlisko P. O. Hviezdoslava,Veľké Kapušany, Slovensko
  LT H 21 1 4 H,HD Kotolňa K3, Sídlisko P. O. Hviezdoslava,Veľké Kapušany, Slovensko
Veľký Krtíš 2T LT H 19 Ub ^4 HD Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Banícka,Veľký Krtíš, Slovensko
Veľký Meder LT C 28 Ub   CC Transbeton Plus, Mlynská, Veľký Meder, Slovensko
Vlčkovce MT C 5X Ub 0.0 CC Býv. Cukrovar, Vlčkovce, Slovensko
  MT C 5X Ub 0.0 CC Býv. Cukrovar, Vlčkovce, Slovensko
Vojany MT M 80 1   HC Slovnaft, Vojany, Slovensko
Vráble MT T 8X 1   CC/HD Tesla, Staničná, Vráble - Pri stanici, Slovensko
Vranov nad Topľou LT C 35 Ub 44.44 CC Býv. Tehelňa, Tolstého, Vranov nad Topľou - Čemerné, Slovensko
  LT H 17 1 ^4 ^C Býv. Agrochemický podnik, Ružová, Vranov nad Topľou - Čemerné, Slovensko
  3T LT P 19 Ub M4.P0 2HD Areál firem, Železničná, Vranov nad Topľou, Slovensko
  LT C 28 Ub   CC Plynová kotolňa Bukóza Energo, Bernolákova, Vranov nad Topľou, Slovensko
  4T LT P 26 1 4.0 HDV Nemocnica Svet zdravia, M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou, Slovensko
  LT S 15 Ub 4 H,HD Plynová kotolňa Bukóza Energo, Na Hrunku, Vranov nad Topľou, Slovensko
Vranov nad Topľou LT P 27 1   HD Plynová kotolňa, Sídlisko 1. Mája, Vranov nad Topľou, Slovensko
  4V LT P 1X Ub 00 BB Plynová kotolňa, Sídlisko 1. Mája, Vranov nad Topľou, Slovensko
Vrbové 2T LT P 16 Ub   HD Plynová kotolňa, Sídlisko 9. mája, Vrbové, Slovensko
  2T LT P 21 1   HD Plynová kotolňa, Slovenského národného povstania, Vrbové, Slovensko
  LT P 28 Ub 6.00 3CC Poľnohospodárske družstvo, Družstevná, Vrbové, Slovensko
  3V LT P 2X Ub   3HD Býv. Trikota, Jána Zigmundíka, Vrbové, Slovensko
  3V LT P 2X Ub ?0 ? Býv. Trikota, Jána Zigmundíka, Vrbové, Slovensko
  LT C 3X Ub ?0 CC Býv. Trikota, Jána Zigmundíka, Vrbové, Slovensko
Vydrany LT H 17 1 ^4 C Býv. Polnohospodárstvo, Vydrany, Slovensko
Vyšné Hágy MT C 57 Ub 0.0 CC Liečebný Ústav, Vyšné Hágy, Slovensko
Vyšný Čaj LT H 21 1 4 HD Trio Tatra, Vyšný Čaj, Slovensko
Záhorská Ves MT C 68 Ub 000 CC Býv. Cukrovar, Hlavná, Záhorská Ves, Slovensko
  LT H 20 Ub 4^4 C/CV Býv. Cukrovar, Hlavná, Záhorská Ves, Slovensko
Závada LT S 33 Ub 4.0 HC Býv. Kotolňa, Závada, Slovensko
Závod LT C 18 Ub 44.8:8 CV Býv. Liehovar, Priečne, Závod, Slovensko
Zlatná na Ostrove LT C 2X Ub 00 BB Býv. Zemědělské družstvo, Zlatná na Ostrove - Veľký Lel, Slovensko
Zlatno LT C 23 Ub   CC Býv. Slovglass - divízia Zlatno, Zlatno, Slovensko
Zvolen LT C 23 Ub 44.0 CC Multifunkční areál, Lieskovská cesta, Zvolen, Slovensko
  MT C 62 Ub   CC Býv. Mäsokombinát, Pod Drahami, Zvolen - Neresnica, Slovensko
  LT H 20 Ub ^4 HD Zvolenská veľkopekáreň, Pod Drahami, Zvolen - Neresnica, Slovensko
  LT C 47 Ub   CC Býv. Kotelna, Autoservis, Jurija Gagarina, Zvolen, Slovensko
  LT C 22 Ub 0.0 CC Býv. Tehelňa I, Lieskovská cesta, Zvolen, Slovensko
  LT C 25 Ub 0.0 CC Býv. Tehelňa II, Lieskovská cesta, Zvolen, Slovensko
  MT C 50 Ub   CC MTM - Ján Mikulčík, Lieskovská cesta 4743, Zvolen, Slovensko
  RU M 185 4   2HD Tepláreň, Lučenecká cesta, Zvolen, Slovensko
  LT C 2X Ub ^0 CC EL Spectrum, Lieskovská cesta 16, Zvolen, Slovensko
  LT H 1X Ub 4 CC Autodoprava Julius Bešina, Lieskovská cesta, Zvolen, Slovensko
Žabokreky nad Nitrou LT C 31 Ub   CC/CV Býv. Strojárne, Žabokreky nad Nitrou, Slovensko
Žarnovica MT T 90 1   2HD Býv. Preglejka, Bystrická, Žarnovica, Slovensko
  LT P 3X Ub 0A HD Kotolňa, Fraňa Kráľa, Žarnovica, Slovensko
  LT C 3X Ub   CC Kotolňa, Fraňa Kráľa, Žarnovica, Slovensko
Želiezovce RU T 109 2   2CD Slovenské energetické strojárne, Komenského, Želiezovce, Slovensko
Žiar nad Hronom 2V LT H 18 1 A HD Nemocnica Svet zdravia, Sládkovičova, Žiar nad Hronom, Slovensko
  GU M 204 4   HD ZSNP, Priemyselná, Žiar nad Hronom, Slovensko
  RU M 10X 2   2HD Slovalco, Priemyselná, Žiar nad Hronom, Slovensko
  RU M 10X 2   2HD Slovalco, Priemyselná, Žiar nad Hronom, Slovensko
  RU M 10X 2   2HD Slovalco, Priemyselná, Žiar nad Hronom, Slovensko
  RU M 10X 2   2HD Slovalco, Priemyselná, Žiar nad Hronom, Slovensko
Žihárec LT C 34 Ub 4.8 CC Býv. Tehelňa, Žihárec, Slovensko
Žilina RU M 188 5   2H Žilinská teplárenská, Košická cesta, Žilina, Slovensko
  LT S 31 1 4 CC Sezam, Kvačalova, Žilina, Slovensko
  MT C 57 Ub/1 4488.8:8 H,CC Slovena, Kysucká, Žilina, Slovensko
  LT C 32 Ub/1   H KLS, Martina Rázusa, Žilina, Slovensko
  LT H 20 Ub 44 C Areál firem, Kragujevská, Žilina, Slovensko
  MT C 60 Ub/1   H,CC Býv. Tehelňa, Bytčická, Žilina, Slovensko
  LT C 32 Ub ^4 CC Bytterm, Saleziánska, Žilina, Slovensko
  LT S 20 1 4.0 HC Fakulta prírodných vied ZU, Jozefa Miloslava Hurbana, Žilina, Slovensko
  RU T 120 3   2CC,H Žilinská teplárenská, Košická cesta, Žilina, Slovensko
Žilina - Považský Chlmec MT S 50 Ub 00 HC BRB Výroba, Bytčianska, Žilina - Považský Chlmec, Slovensko