Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
31.3.2013   Honza  
Po pátečním pracovním výstupu na komín s kramlemi 45 cm od sebe a následné debatě o obecně optimální rozteči bilighorze jsem se o tom pokusil analyticky a komplexně zauvažovat. Určitě vymýšlím vymyšlené, potom kvalita kořby nesouvisí s pohodlností, navíc může být každému pohodlné něco jiného a nakonec se někdy přehmatávají i překračují dvě kramle, ale proč se nepodělit o názory, když patrně bude potřeba nějakou rozteč doporučit pro biligrohzi novou.  Styl lezby bych základně rozdělil na "rozvážný" a "dynamický". Dynamický pohyb je natolik individuální a podléhající tolika souvislostem, že by jeho analyzování asi nevedlo ke specifickým výsledkům. Při lezení "rozvážném" lze ~
19.12.2012   m.i.x  
Tzv. "Dalíkův případ", kdy se spoustu lidí dohadovalo co je to vlastně soukomíní jak s ním naložit, kdy ho hlásit a kdy ne, způsobil nejeden nesvár. Jak to dopadlo všichni víme. Výsledek se samozřejmě Dalíkovi i mnohým dalším nelíbil, což je poměrně logické, a zvednul mimo jiné další vlnu diskusí stylu: "když tohle, proč ne i tamto".
V souvislosti s jednou po všech stránkách kvalitní zahraniční devirgací/gnozkací vznikla obsáhlá a v historii už několikátá diskuse okolo pojmu soukomíní. Tento článek vznikl pro vysvětlení postupu v daném případě a coby rozbor problému v obecnější rovině.
27.11.2008   Bourka  
Po nástupu KODY začíná pomalu nabývat na významu část teoretické prekiontrie, která má svůj rozmach zřejmě ještě před sebou, a která se možná dotkne jen části komínářů majících o ní zájem - prekioarcheologie.

<< 1 >>